Ortaokul

TED GAZİANTEP Koleji ortaokul eğitimi, öğrencilere kendilerini ifade edecekleri ulusal ve uluslararası platformlar hazırlar; bilim, kültür ve spor ortamlarında ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaracak olanaklar sağlar. Eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkarken dünya vatandaşı vizyonuna da sahip olabilen bireyler yetiştirilmesi amaçlanır.
Ortaokul 5. Sınıflarımızda Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmelik gereği yabancı dil ağırlıklı program uygulanır, bu yönetmeliğe göre ortaokullar haftalık ders çizelgesine göre haftalık 20 saat zorunlu dersler ile 4 saat seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla 18 saate kadar yabancı dil dersi verilir.
6, 7 ve 8. Sınıflarımızda MEB Ortaokullar haftalık ders çizelgesinde belirtilen zorunlu dersler ile yönetmeliğe göre belirlenen seçmeli dersler verilir.