PDR

Gelişimsel ve koruyucu yaklaşımı esas alan PDR hizmetleri, öğrencilerin gelişim döneminde karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı hedefler. Bu kapsamda, öğrencilerin kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmak üzere çeşitli çalışmalar yapar.