Hakkımızda

Eğitim alanında Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Türk Eğitim Derneği’nin Gaziantep’teki 17. meşalesi TED Gaziantep Koleji, 2004-2005 öğretim yılında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde eğitime başlamıştır.

Türk Eğitim Derneği, başarılı fakat maddi olanakları sınırlı öğrencilere burslar vermeyi yurt içinde ve dışında yabancı dilde eğitim veren okullar ve yurtlar açmayı, Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmayı, eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiş köklü bir sivil toplum kuruluşudur.

Eğitim ve öğretimde kaliteyi arttırmayı amaç edinen Türk Eğitim Derneği’nin misyon ve vizyonuna sahip, belirlediği hedeflerden şaşmadan yola devam eden TED GAZİANTEP Koleji; çağdaş eğitim anlayışı ile dünya vatandaşı vizyonuna sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.